50 éves érettségi találkozóhoz

Piarista. Emlékszem.
Mindegy már...
2023. június
Érettségi, ballagás, Piarista gimnázium, Mikszáth Kálmán tér

1973., fotó: Koós Gyula

Rianás
50 éves érettségi találkozó, Piarista gimnázium
2023 június
Piarista gimnázium, Budapest. Tanári kar. Fotó: Koós Gyula, 1973.
Piarista gimnázium, Budapest. Tanári kar. Fotó: Koós Gyula, 1973.

állnak:
Diószegi Lajos (biológia-kémia), Dr. Gál István
(történelem), Veszprémi Tibor (matek), Dr. Somogyi Zoltán,
Borján Tibor (magyar-töri), Dr. Soczó Ferenc (magyar),
Kovács Mihály (fizika), Szilágyi Géza (torna), Dr. Medvigy
Mihály, Vízvári László (földrajz), Dr. Galambos László
(latin), Dr. Fekete Antal (magyar-német), Dr. Jelenits
István (magyar, hittan), Varga László (mat-fiz)
ülnek:
Dr. Hegyi Ferenc, Szemenyei László (biológia), Mészáros Imre,
Dr. Darvas Mihály (igazgató, rajz), Kemenes László (ig. h.,
francia), Dr. Magyar István, Pogány János (mat-fiz), Kincs
Lajos
(orosz, osztályfőnök), László Mihály (kémia)